Kereskedelmi feltételek

ÁLTALÁNOS KERESKEDELMI FELTÉTELEK

FOGYASZTÓK SZÁMÁRA

 

 I. cikk

                   A Filip Trade Company s. r. o.  azonosító adatai

Székhely:  

 

Kragujevská 1, 010 01 Žilina (Zsolna)

Statisztikai számjel (IČO):  

 

53 230 981

Adószám (DIČ):  

 

2121309949

Bejegyezve:  

 

A Zsolnai Járásbíróság Cégjegyzékében, Részleg: Sro, Betétlapszám: 75393/L

Képviselők: 

 

Ing. Michal Filip, ügyvezető

             

 

Ing. Zdenka Filipová, ügyvezető

tel.:       

 

+421 909 212 971

e-mail: 

 

info@4robot.hu

számlaszám/IBAN:     SK16 7500 0000 0040 2833 6911

(a továbbiakban „Eladó”)

 

Felügyeleti hatóság:   

Szlovák Kereskedelmi Felügyelet (SOI)

SOI Zsolnai Kerületi Felügyelőség

Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina (Zsolna) 1 

tel.: 041/763 21 30, 041/724 58 68 fax: 041/763 21 39

https://www.soi.sk

https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 

 II. cikk

Alapvető rendelkezések

 1. Jelen általános kereskedelmi feltételek szabályozzák az Eladó és a fogyasztónak minősülő Vevő jogait és kötelezettségeit a www.4robot.hu weboldalon (a továbbiakban: "weboldal" vagy "webshop") üzemeltetett webáruházon keresztül történő szerződéskötés során. Jelen általános kereskedelmi feltételek hasonlóan vonatkoznak a telefonos, ill. e-mailes rendelés alapján létrejött szerződéses jogviszonyra is. Jelen általános kereskedelmi feltételek nem vonatkoznak a nem fogyasztónak minősülő Vevőre, a „nem fogyasztó” és az Eladó közötti adott viszonyra a vonatkozó jogszabályok és egyedi megállapodás lesz az irányadó (a továbbiakban: "ÁKF").
 2. Az ÁKF szabályozzák a szerződő felek kiválasztott jogait és kötelezettségeit, amikor a szerződő felek között az elektronikus kommunikáció eszközeivel kötött áruvásárlásra vonatkozó adásvételi szerződés (a továbbiakban: “Adásvételi szerződés”) kerül megkötésre.
 3. Az ÁKF a jelenlegi változatban az Adásvételi szerződés szerves részét képezik.
 4. Az ÁKF céljaira a kiválasztott fogalmak meghatározása a következőképpen történik:
  1. Fogyasztó” az a természetes személy (az Adásvételi Szerződésnek az Eladóval történő megkötésére javaslatot tevő), aki az Adásvételi szerződés megkötése és teljesítése során nem üzleti tevékenysége vagy egyéb vállalkozói tevékenysége, munkaviszonya vagy foglalkozása körében jár el,
  2. Vevő”: az Eladó webshopjából árut vásárló Fogyasztó,
  3. Adásvételi szerződés” egy a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban “Polgári Törvénykönyv”) T.t. 40/1964 sz. törvénye 588. és azt követő §-ok szakaszának értelmében és az 52. és azt követő §-ok szakaszának megfelelően megkötött szerződés, amelynek tárgya az Eladó által a Vevő részére történő áruértékesítés, és amelynek szerves részét képezik az Általános Kereskedelmi Feltételek,
  4. Távolról kötött szerződés" az Eladó és a Vevő között létrejött szerződés, amely kizárólag egy vagy több távközlési eszközzel, az Eladó és a Vevő egyidejű fizikai jelenléte nélkül kerül megkötésre, különösen az Eladó webshopján keresztül történő vásárlás és az Eladó és a Vevő közötti e-mailes kommunikáció, ill. telefonos kommunikáció megvalósításával,
  5. szerződő felek" az Eladó és a Vevő,
  6. "áruk" a termékek, ill. az Eladó által a webshopban kínált áruk;
  7. webshop" az interneten elhelyezett, nyilvánosan elérhető számítógépes rendszer, amely lehetővé teszi áruk és szolgáltatások elektronikus eszközzel történő távoli megrendelését, amely elsősorban 16 éven felülieknek szól, 16 éven aluli személy csak akkor használhatja az Eladó webshopját, ha ehhez törvényes képviselője (szülő, gondviselő) hozzájárul az info@4robot.hu e-mail-címen,
  8. Vételár" az áru eladási ára, plusz a szállítási költségek és az áru Vevő részére történő kiszállításával kapcsolatos egyéb díjak,
  9. megrendelés”: a Vevő javaslata az adásvételi szerződés távolról történő megkötésére (a weboldal vagy webshop internetes felületén és az elektronikus kommunikációs eszközökön keresztül), amely alapján az áru Vevő részére történő értékesítése megvalósul. A kötelező érvényű megrendelés része a Vételár megfizetésének kötelezettsége,
  10. regisztráció" a Vevő felhasználói fiókjának létrehozása az webshopban, ill. az Eladó weboldalán, amely a Vevő adatait tartalmazza a következő mértékben: keresztnév, vezetéknév, e-mail elérhetőség, bejelentkezési adatok, amelyeken keresztül Vevő élhet a gyorsvásárlás (előre kitöltött adatok), valamint a vásárlási előzmények nyomon követésének lehetőségével.
 5. Az Eladó és a Vevő közötti, a jelen ÁKF által kifejezetten nem szabályozott jogviszonyokat a Polgári Törvénykönyv, a T.t. 250/2007 sz. fogyasztóvédelemről és a Szlovák Nemzeti Tanács T.t. 372/1990 sz. szabálysértésekről szóló módosított törvény (a továbbiakban: “Fogyasztóvédelmi törvény”), a T.t. 102/2014 sz. a távolról kötött szerződésen, illetve az eladó üzlethelyiségein kívül kötött szerződésen alapuló termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás során történő fogyasztóvédelemről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény (a továbbiakban: “Fogyasztóvédelmi törvény az áru távolról kötött szerződés alapján történő értékesítése során”), a T.t. 22/2004 sz. az elektronikus kereskedelemről és a T.t. 128/2002 sz. a belső piac fogyasztóvédelmi ügyekben történő állami ellenőrzéséről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény, a T.t. 284/2002 sz. törvénnyel (a továbbiakban: “Elektronikus kereskedelemről szóló törvény”) kihirdetve, a T.t. 391/2015 sz. a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény (a továbbiakban: “A fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről szóló törvény”) és egyéb, a Szlovák Köztársaságban hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései szabályozzák.
 6. Az Adásvételi szerződéssel kapcsolatos dokumentációt az Eladó a hatályos jogszabályoknak megfelelően a megkötésétől számított legalább tíz évig, leghosszabban azonban a vonatkozó jogszabályok szerinti ideig archiválja, annak sikeres teljesítése és a számviteli területre vonatkozó jogszabályok által az Eladót terhelő kötelezettségek teljesítése céljából.

Az Adásvételi szerződéshez kapcsolódó dokumentáció harmadik fél számára nem lesz elérhető, kivéve azokat a személyeket, akik számára az Adásvételi szerződéshez kapcsolódó dokumentációval való megismerkedés joga külön jogszabályból ered.

 

III. cikk

Az Adásvételi szerződés megkötése

 1. Az Eladó az árut a www.4robot.hu webshop honlapján kínálja, feltüntetve annak tulajdonságait, lehetséges változatait, mennyiségét és eladási árát.
 2. Az Eladó tájékoztatja a Vevőt, hogy:
  1. a cseretartozékok nem eredeti iRobot Roomba termékek és nem vonatkozik rájuk semmilyen iRobot garancia. Az iRobot Roomba márka bejegyzett kereskedelmi védjegy, és az iRobot Roomba kereskedelmi név, modell vagy a termék egy részének bármilyen felhasználása a termékkompatibilitás szemléltető példájaként szolgál,
  2. a cseretartozékok nem eredeti Xiaomi termékek és nem vonatkozik rájuk a Xiaomi cég semmilyen garanciája. A Xiaomi márka bejegyzett kereskedelmi védjegy, és a Xiaomi kereskedelmi név, modell vagy a termék egy részének bármilyen felhasználása a termékkompatibilitás szemléltető példájaként szolgál.

 

 1. Az árunak a webshop ajánlatában feltüntetett eladási ára nem tartalmazza a postaköltséget és egyéb szállítási költségeket, melyeket a teljes Vételár tartalmaz. Az eladási ár a vonatkozó ÁFA-val együtt megadott ár.
 2. Az Eladó az Adásvételi szerződés megkötése előtt, ill. a megrendelésnek a Vevő részére történő elküldése előtt világosan és egyúttal közérthetően tájékoztatja a Vevőt a webshop honlapján: 
  1. az áru fő jellemzőiről, 
  2. az áru teljes áráról, beleértve az összes adót és díjat (Vételár),
  3. az áru elérhetőségéről, 
  4. az áru használatának és karbantartásának módjáról,
  5. az Adásvételi szerződés időtartamáról, ill. az Adásvételi szerződés felbontásának feltételeiről,
  6. az Adásvételi szerződésből eredő kötelezettségek minimális időtartamáról, ha ilyen kötelezettségek a Vevő számára keletkeznek,
  7. valamint a törvény által megkívánt egyéb tényekről és minden, az áru használatához fontos információról, mégpedig az alkalmazott kommunikációs eszköznek megfelelő mértékben.
 3. A Vevő a webshopban létrehozott megrendelés formájában javaslatot küld az Eladónak az Adásvételi szerződés megkötésére. A Vevő kiválasztja a kívánt specifikációjú árut, választ a felkínált változatok közül és meghatározza az áru mennyiségét. Ezt követően a „Megrendelés fizetési kötelezettséggel” gombra kattintva elküldi az Eladónak a megrendelést.
 4. A Vevő köteles a megrendelés fizetési kötelezettséggel járó elküldése előtt megismerkedni az ÁKF szövegével és a Vételár kifizetésének kötelezettségével.
 5. Az Eladó és a Vevő közötti szerződés a megrendelés Eladó általi elfogadásának pillanatában minősül megkötöttnek, azaz a Vevő megrendelésének kötelező érvényű visszaigazolásával az Eladó által a Vevő e-mail-címére küldött e-mail üzenet formájában, eltérő megállapodás hiányában. A Vevő köteles ellenőrizni a megadott adatok helyességét, mielőtt elküldi a megrendelését az Eladónak. A Vevő tévesen közölt személyes adatainak gyanúja esetén az Eladó kapcsolatba léphet a Vevővel az adatok helyességének ellenőrzése érdekében.
 6. Az Eladó és a Vevő közös megegyezéssel Adásvételi szerződést köthetnek a Vevő megrendelésétől eltérő feltételekkel. Az Eladó és a Vevő közötti megállapodás egyedileg megtárgyalt szerződéses rendelkezéseknek minősül, amelyek tartalmát a Vevő befolyásolhatja. Az így megkötött megállapodás alapján történő áruszállítás nem minősül inerciális értékesítésnek, amely tisztességtelen üzleti gyakorlatnak minősül, mivel a Vevő az Eladóval kifejezetten megállapodott a csereáru leszállításáról.
 7. A Vevő számlázási adatai a megrendelés elküldését követően visszamenőleg nem módosíthatók, kivéve, ha a szerződő felek másként állapodtak meg. A megrendelés elküldését követően a Vevő bizonyos esetekben módosíthatja a szállítási és a fizetési módot.
 8. Az Adásvételi szerződés határozott időre szól, amely az áru kiszállításával és a Vételár megfizetésével ér véget. Ez nem érinti az Eladó és a Vevő Adásvételi szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit a panasz feltételeivel kapcsolatban.
 9. Érvényes és hatályos Adásvételi szerződés (beleértve a megállapodott Vételárat is) csak a felek megállapodása alapján vagy jogi okok alapján módosítható vagy mondható fel.

 

IV. cikk

Az Eladó jogai és kötelezettségei

 1. Az Eladónak joga van: 
  1. a megrendelt áru Vételárának megfelelő és időben történő kifizetéséhez a Vevő által;
  2. a webshopban kínált áruk árának módosításához; az áru árának módosítása nem vonatkozik a már megkötött Adásvételi szerződés tárgyát képező árura;
  3. a rendelés törléséhez, ill. nem folytatni az Adásvételi szerződés megkötését (vagy elállni az Adásvételi szerződéstől), ha a Vevő hamis, ill. helytelen adatokat tüntetett fel a megrendelésben, amelyek nem ellenőrizhetők, például helytelen e-mail-cím, telefonos elérhetőség vagy helytelen, ill. nem létező cím, és emiatt a megrendelés teljesítése nem lehetséges és/vagy ha a Vevő a szokásos mennyiséget meghaladó mennyiségben rendelt árut, mégpedig az ilyen tény felfedezését követően azonnal. Ha a Vevő előleget fizetett, az Eladó köteles azt a megrendelés törlését követő 14 napon belül visszaküldeni neki.
 2. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a Vevővel kötött megállapodás alapján egyedi együttműködési feltételekben állapodjon meg.
 3. Az Eladó köteles: 
  1. lehetővé tenni a Vevő számára a webshopban való regisztációt;
  2. gondoskodni arról, hogy az áru megfeleljen a Magyar Köztársaságban hatályos jogszabályoknak;
  3. a megrendelt árut a megfelelő minőségben, a megbeszélt mennyiségben és a Vevővel az Adásvételi szerződésben megállapodott feltételekkel szállítani a Vevőnek.
 4. Az Eladó köteles gondoskodni a Vevő személyes adatainak megfelelő védelméről az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), valamint a T.t. 18/2018 sz., a személyes adatok védelméről és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény értelmében. A személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat itt található: https://www.4robot.hu/e/privacy/declaration.  

 

V . cikk

A Vevő jogai és kötelezettségei

 1. A Vevőnek joga van: 
  1. az áru megfelelő minőségben, kívánt mennyiségben és az Eladóval az Adásvételi szerződés alapján egyeztetett egyéb feltételekkel történő leszállításához,
  2. ingyenes regisztrációhoz az Eladó weboldalán található webshopban, valamint annak törléséhez,
  3. együttműködés biztosításához az Eladó részéről.
 2. A Vevő köteles: 
  1. kifizetni az Eladónak a leszállított áruért a megállapodás szerinti Vételárat,
  2. átvenni az árut az Adásvételi szerződésben megjelölt helyen,
  3. szükség esetén igazolni a leszállított áru átvételét (pl. a futárnak),
  4. nem ártani az Eladó jó hírnevének,
  5. megismerkedni az áru garanciális feltételeivel, beleértve a kezelési útmutatót is, majd szigorúan követni ezeket az információkat.

 

VI. cikk

Vevő regisztrációja

 1. A Vevő webshop honlapján történő regisztrációja önkéntes és ingyenes.
 2. Kizárólag 16 éven felüli Vevők regisztrálhatnak a webshopba és hozhatnak létre vásárlói fiókot. 16 éven aluli személy csak akkor regisztrálhat, ha törvényes képviselője (szülő, gondviselő) hozzájárul ehhez az info@4robot.hu e-mail-címen.
 3. A webshopban történő regisztráció nem feltétele az Adásvételi szerződés megkötésének.
 4. A Vevő köteles a regisztráció során a kért adatokat a valóságnak megfelelően, pontosan és hiánytalanul kitölteni.
 5. A Vevő felelős valamennyi regisztrációs adatának pontosságáért, valóságtartalmáért és folyamatos frissítéséért.
 6. Sikeres regisztrációt követően a Vevő belépési adataival bejelentkezhet fiókjába. A bejelentkezési adatok bizalmasak.
 7. A webshopban történő regisztráció lehetővé teszi a Vevő számára: (i) személyes adatai szerkesztését, (ii) rendelési előzmények nyomon követését, (iii) leggyakrabban vásárolt áruk nyomon követését, (iv) kifizetetlen rendelések esetén a szállítási és fizetési módok megváltoztatását.
 8. A Vevő köteles haladéktalanul tájékoztatni az Eladót, ha a regisztrációs adataival harmadik fél általi visszaélés bármilyen gyanúja merül fel.
 9. A Vevő a bejelentkezési jelszavát a profilbeállításokon belül bármikor megváltoztathatja.
 10. Alapos gyanú esetén az Eladó jogosult a Vevő regisztrált fiókját blokkolni és szükség esetén felkérni a Vevőt a bejelentkezési adatainak megváltoztatására.
 11. Az Eladó nem vállal felelősséget a Vevőnek és/vagy harmadik félnek a regisztrációval kapcsolatban a Vevő hibájából okozott károkért.
 12. Az Eladó jogosult a Vevő regisztrált fiókját bármikor indoklás nélkül, akár a Vevő előzetes értesítése nélkül törölni, ha a Vevő tevékenysége az Eladó érdekeit veszélyezteti, és ha a Vevő olyan tevékenységet végez, amely hátrányosan érinti a webshop működőképességét és hatékonyságát.
 13. A Vevő regisztrációja megszűnik: 
  1. a regisztrációs szolgáltatás Eladó általi megszüntetésével,
  2. a regisztráció törlésével a Vevőnek az info@4robot.hu címre küldött kérelmére,
  3. a Vevő halálával.

 

VII. cikk

Az áru leszállítása

 1. Ha az Adásvételi szerződés másként nem rendelkezik, az áru szállításának módját a Vevő határozza meg az Eladó által a webshop honlapján jelenleg biztosított lehetőségek közül.
 2. Az Eladó részéről az áruk Vevő részére történő szállításának szokásos módja:
  1. GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., futárszolgálat, székhelye: 1039, 962 33 Budča, Statisztikai számjel (IČO): 36 624 942, bejegyezve a Besztercebányai Járásbíróság Cégjegyzékében, Részleg: Sro, Betétlapszám: 9084/S (a továbbiakban „futárszolgálat“),
  2. Packeta Slovakia s. r. o., szolgáltatásai, székhelye: Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava (Pozsony) – Petržalka (Pozsonyligetfalu) városrész, Szlovák Köztársaság, Statisztikai számjel (IČO): 48 136 999, bejegyezve a Pozsony I. Járásbíróság Cégjegyzékében, Részleg: Sro, Betétlapszám: 105158/B, törvényes képviselő: Ing. Simona Kijonková, ügyvezető (a továbbiakban: „Packeta“), 
  3. személyesen hétfőtől péntekig 9:00 és 16:00 óra között a következő címen:

Kragujevská 1, Žilina (Zsolna), személyes átvétel előtt a pontos időpontot telefonon egyeztetni szükséges a 0909212971-es telefonszámon.

 1. Abban az esetben, ha a megrendelt áru szállítási módját a Vevő kifejezett kérése alapján a jelen ÁKF-ben foglaltaktól eltérően egyeztetik, úgy az Adásvételi szerződéstől való, a törvényben előírt 14 napos határidőn belüli elállás esetén, a választott szállítási móddal kapcsolatos esetleges többletköltség a Vevőt terheli, azaz a Vevő által választott szállítási költség és az Eladó által kínált legolcsóbb szokásos szállítási mód költségei közötti különbözet a Vevőt terheli.
 2. Az áru szállítási ideje az áru aktuális elérhetőségétől, az Eladó működési lehetőségeitől és a választott szállítási és fizetési módtól függ. Az áru a Vételár Eladó számláján történő jóváírását követően haladéktalanul, általában 7 napon belül kiszállításra kerül.
 3. A szállítási idő, amennyiben az az áru webshopban történő felkínálása során fel van tüntetve, a szokásos szállítási idő, amely eltér a választott fizetési és szállítási módtól.
 4. A webshopban az adott terméknél feltüntetett állapottól függően a termék kézbesítésére az alábbi szabályok vonatkoznak:
  1. áru "Raktáron" - ha a megrendelt árut munkanapon 11:00 óráig fizetik ki (azaz a fentiek a kártyás és az utánvétes fizetésre vonatkoznak), az árut ugyanazon a munkanapon vagy a következő munkanapon küldjük el, VAGY más fizetési mód kiválasztása esetén az árut csak a Vételár számlán történő jóváírását követően küldjük el,
  2. áru "Raktáron" - ha a megrendelt árut munkanapon 11:00 óra után fizetik ki (azaz a fentiek a kártyás és az utánvétes fizetésre vonatkoznak), az árut a következő munkanapon küldjük el, VAGY más fizetési mód kiválasztása esetén az árut csak a Vételár számlán történő jóváírását követően küldjük el,
  3. áru "Elérhetőség: 3-5 nap" - a raktárra kerülést követően az árut még aznap vagy a következő munkanapon elküldjük, feltéve, hogy a Vételár jóváírásra került az Eladó számláján, ha a Vételár még nem került jóváírásra, az áru a Vételárnak Eladó számláján történő jóváírását követően kerül kiküldésre,
  4. az "Elfogyott" jelzésű áru nem rendelhető.
 5. Szokásos szállítási határidők a választott kézbesítési módtól (szállítástól) függően:
  1. a futárcégen keresztül történő kézbesítés általában az áru Eladó általi szállításra történő elküldését követő 2-3 munkanapon belül történik,
  2. a Packeta szolgáltatáson keresztül történő kézbesítés általában az áru Eladó általi szállításra történő elküldését követő 2-3 munkanapon belül történik.
 6. Az Eladó jogosult a Vevőnek felszámítani az áru kiszállításának költségeit, amelyek a Vevő számára feltüntetésre kerülnek a megrendelés létrehozásakor.
 7. Az Eladó köteles az árut a megrendelésben megjelölt helyre leszállítani, a Vevő pedig köteles az árut a megadott helyen átvenni.
 8. Az Eladó elküldheti az azonnal elérhető árut a Vevőnek és a rendelés fennmaradó részét a törvényes határidőn belül pótlólag kiszállíthatja, feltéve, hogy a Vevőt az Adásvételi szerződésben vállalt költségek kivételével további szállítási költségek nem terhelik.
 9. A Vevő köteles az árut a futárral történő kiszállítást követően haladéktalanul a fuvarozó jelenlétében ellenőrizni. Az áru vagy csomagolásának sérülése esetén a Vevő köteles a fuvarozó jelenlétében az áru sérüléséről jegyzőkönyvet felvenni, amelyet az áru átvételétől számított 24 órán belül megküld az Eladónak.
 10. A Vevő köteles az árut haladéktalanul ellenőrizni a Packeta által az átvételi helyre történő kiszállítást követően. Ha az áru vagy annak csomagolása sérült, a Vevő köteles ezt a tényt haladéktalanul jelenteni az Eladónak.
 11. Az áruk tulajdonjogát a Vevő az árunak a megrendelésben megjelölt, a Vevő által meghatározott, egyeztetett szállítási helyen történő átvételével és ezzel egyidejűleg a Vételár Vevő részéről történő teljes kiegyenlítésével szerzi meg.
 12. A megkötött Adásvételi szerződés tárgyát képező áru sérülésének kockázata akkor száll át a Vevőre, amikor az árut az Eladótól átveszi ő, vagy egy általa felhatalmazott személy.
 13. Minden Eladótól vásárolt termékhez a Vevőnek történő leszállításkor vásárlást igazoló bizonylatot (számlát) mellékelünk, amely egyúttal garanciajegyként (garancialevélként) is szolgál.

 

VIII. cikk

Vételár és fizetési feltételek 

 1. A Vevőnek lehetősége van a fizetési kötelezettséggel járó megrendelés elküldése előtt megismerkedni az áru eladási árával és a teljes Vételárral.
 2. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy engedményt adjon:
  1. az áru árából, általában a "Kedvezményes csomag" vagy "Sale" árumegjelöléssel,
  2. a szállítási költségből, "Ingyenes szállítás" megjelöléssel.
 3. A webshopban megrendelt áru kifizetése az alábbi módokon lehetséges:
  1. átutalási megbízással az Ön számlájáról az Eladó számlájára, Filip Trade Company s. r. o. , IBAN: SK16 7500 0000 0040 2833 6911, SWIFT/BIC:CEKOSKBX, a következő banknál vezetve: Československá obchodná banka, a.s.,
  2. közvetlen készpénzbefizetéssel az eladó számlájára, Filip Trade Company s.r.o. , IBAN: SK16 7500 0000 0040 2833 6911, SWIFT/BIC: CEKOSKBX, a következő banknál vezetve: Československá obchodná banka, a.s., 
  3. betéti vagy hitelkártyával (VISA, Master Card, Maestro), a Global Payments Europe, s.r.o., székhelye: V Olšinách 626/80, 10000 Praha (Prága), Cseh Köztársaság, Statisztikai számjel (IČO): 27088936  által üzemeltetett GPwebpay fizetési átjárón keresztül, (további információ: https://www.gpwebpay.cz/).
 4. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a Vevő részére az áru eladási árából kedvezményt biztosítson:
  1. kedvezményt az áruk árából,
  2. szállítási kedvezményt.
 5. A nyújtott kedvezmények az áru eladási árából számítódnak ki és nem halmozhatók.
 6. Az Eladó jogosult az áru eladási árához díjat felszámítani a Vevő által választott fizetési mód és szállítási mód szerint:
Szállítási mód Rendelések 14 999 ft-ig (beleértve) Rendelések 14 999 ft felett
Futárcég 1999 Ingyenes
Packeta 1599 Ingyenes

 

   
Fizetési mód Ár forintban Ár forintban
Előzetes kifizetés* Ingyenes Ingyenes
Utánvétes fizetés 399 399

 

 

 

 

 

* Előzetes kifizetés = fizetés bankkártyával vagy banki átutalással.

7.Az Eladó az áruk vagy szolgáltatások küldésekor a szokásostól eltérő (fent említett) eljárásban is megállapodhat a Vevővel, valamint ezen szolgáltatások áraiban. Az Eladó és a Vevő közötti megállapodás egyedileg megtárgyalt szerződéses rendelkezéseknek minősül, amelyek tartalmát a Vevő befolyásolhatja.

8.A Vevőnél az elektronikus kommunikáció szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatban felmerülő költségek (például internetkapcsolat, telefonos kommunikáció) teljes mértékben a Vevőt terhelik.

9.Az akciós árak az akciós cikkek számának megadásakor a készlet erejéig, illetve az Eladó akciós ajánlatában meghatározott időtartamig érvényesek.

 

IX. cikk

Panaszrend

A) rész, Bevezető rendelkezések

 1. A Vevő hibás teljesítésből eredő jogaira a vonatkozó általánosan kötelező erejű jogszabályok az irányadók, valamint az ÁKF rendelkezéseivel összhangban a panaszrend rész (a továbbiakban: “panaszrend”).
 2. A hibás teljesítésből eredő jogok gyakorlása során az Eladó a panaszrendnek megfelelően jár el.
 3. A Vevő köteles a panasz benyújtása előtt megismerkedni a panaszrend aktuális szövegével.
 4. Jelen panaszrend azokra az árukra vonatkozik, amelyek a www.4robot.hu webshop honlapján elektronikus kereskedelem útján kötött Adásvételi szerződés tárgyát képezik.
 5. Reklamálni csak az Eladótól vásárolt, teljes mértékben kifizetett árut lehet.
 6. A Vevő által átvett áru hibáiért az Eladó felel.
 7. A Vevőnek jogában áll panaszt benyújtani az Eladónál, ill. felelősségre vonni az Eladót az áruk hibáiért, amelyek olyan hibákat mutatnak, amelyekért a gyártó, a szállító vagy az Eladó felelős.
 8. A jótállási idő attól a naptól kezdődik, amikor az árut a Vevő átvette.
 9. A jótállási idő az áru Vevő általi átvételétől számított 24 hónap. A jótállási idő meghosszabbodik azzal az időtartammal, amely alatt a Vevő az árut az áru garanciális javítása miatt nem tudta használni. A termékhibákért való felelősségi jogok, amelyekre a jótállási idő vonatkozik, elévülnek, ha azokat a jótállási időn belül nem gyakorolták.
 10. A termék rendszeres használata annak természetes elhasználódásához vezet, és a termék ezt követően elveszti tulajdonságait. A gyártó utasításai alapján az ajánlott időtartam termékenként eltérően is feltüntethető.
 11. A cserére vonatkozó ajánlott határidő normál használat során:
  1. porszívó szűrő – új darabra kell cserélni – 3 - 6 havonta egyszer,
  2. oldalkefe – új darabra kell cserélni – 3 - 6 havonta,
  3. főkefe –  új darabra kell cserélni – 3 - 6 havonta egyszer,
  4. pótzsákok – új darabra kell cserélni – minden megtöltésnél, 
  5. mopp textília –  új darabra kell cserélni – 2 - 3 havonta egyszer,
  6. szűrő klasszikus porszívóhoz - új darabra kell cserélni – 6 - 12 havonta egyszer,
  7. tartozékok tisztításhoz és hasonlók - új darabra kell cserélni - 6 - 12 havonta egyszer.
 12. Az áru új termékre történő cseréje esetén az új jótállási időszak az új áru Vevő általi átvételének napjától kezdődik.
 13. A jótállás nem vonatkozik azokra a hibákra, amelyekre a Vevőt az Eladó az Adásvételi szerződés megkötésekor figyelmeztette, vagy amelyekről a szerződés megkötésének körülményeit figyelembe véve tudnia kellett.
 14. Nem minősül az áru hibájának az a jótállási idő alatt az áru tulajdonságaiban bekövetkezett változás, amely annak elhasználódásából, nem rendeltetésszerű használatából, nem elégséges vagy nem megfelelő gondozásából és/vagy az anyag természetes változásaiból eredően következett be, amelyből az árut készítették és/vagy a Vevő és/vagy harmadik fél által okozott bármilyen sérülés következtében.
 15. Ajándékutalvány esetén a jótállási idő az áru felhasználásának érvényességi idejéhez kötött.

 

B) rész, A panasz érvényesítése

 1. A Vevőnek az áru hibájának felfedezése után indokolatlan késedelem nélkül kell a panaszt benyújtania az Eladóhoz. Az áru hibájának észlelése után a Vevő az esetleges további sérülések miatt köteles tartózkodni az adott áru használatától.
 2. A Vevő az alábbi módon élhet panasszal:
  1. A Vevő kitölti az Eladó weboldalán található panaszűrlapot: https://www.4robot.hu/feltetelek/panasz ,
  2. A Vevő e-mailben és postai úton is kapcsolatba léphet az Eladóval,
  3. A panaszt mindig az űrlapon keresztül, e-mailben vagy postai úton kell elküldeni, ellenkező esetben azt nem vesszük figyelembe.
  4. A Vevő köteles a reklamált árut visszaküldeni az Eladó címére, nevezetesen:
   1. postai úton, az adóbizonylat másolatával és a panasz indoklásával együtt a következő címre: Filip Trade Company s. r. o., Kragujevská 1, 010 01 Žilina (Zsolna), 

(Az Eladó azt javasolja a Vevőnek, hogy a reklamált árut legalább ajánlott küldeményként juttassa el az Eladóhoz, annak bizonyítására, hogy a küldemény feladásra került, annak elvesztése esetén.)

 1. a küldeménynek a Packeta átvevőhelyén visszküldeményként történő átadásával a következő kód feltüntetésével: 97059416.
 2. személyesen hétfőtől péntekig 9:00 és 16:00 óra között az alábbi címen:

Kragujevská 1, Žilina (Zsolna), személyes átvétel előtt a pontos időpontot telefonon egyeztetni szükséges a 0909 212 971-es telefonszámon.

 1. A termék hibáiért való felelősség – a panaszérvényesítés pillanatának minősül az a pillanat, amikor a reklamált árut a törvény által előírt összes dokumentummal és tartozékkal együtt az Eladó részére átadják.
 2. Ha a Vevő érvényesíti panaszát, az Eladó vagy az általa meghatalmazott alkalmazott köteles a Vevőt tájékoztatni a termékhiba miatti felelősségi igények érvényesítéséből eredő jogairól a jótállási idő alatt a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek értelmében.
 3. Abban az esetben, ha a Vevő eltávolítható hiba miatt reklamál az áruval kapcsolatban, a Vevő jogosult:
  1. az áru vagy az áru egy részének cseréjére, ha az Eladó számára az áru árára vagy a hiba súlyosságára való tekintettel nem merülnek fel aránytalanul nagy költségek,
  2. az Adásvételi szerződéstől való elállásra.
  3. Abban az esetben, ha a Vevő az árut olyan hiányosság miatt reklamálja, amelyet nem lehet eltávolítani és amely akadályozza a Vevőt abban, hogy az árut rendeltetésszerűen, hibátlan áruként használja, a Vevő jogosult:
   1. az áru cseréjére, 
   2. az Adásvételi szerződéstől való elállásra.
   3. Abban az esetben, ha a Vevő az árut egyéb javíthatatlan hiba miatt reklamálja, a Vevő jogosult:
    1. az áru cseréjére, 
    2. az Adásvételi szerződéstől való elállásra.
    3. Az Eladó a Vevő döntése alapján, hogy a Vevő ezen jogai közül melyiket gyakorolja (eltávolítható hibához kapcsolódó jog vagy eltávolíthatatlan hibához kapcsolódó jog vagy egyéb nem eltávolítható hibához kapcsolódó jog), köteles meghatározni a panasz kezelésének módját:
     1. azonnal, vagy
     2. bonyolult esetekben legkésőbb a panasz Vevő általi érvényesítésétől számított 3 munkanapon belül, vagy
     3. indokolt esetben (különösen, ha a termék állapotának komplex műszaki értékelése szükséges), legkésőbb a panasz Vevő általi érvényesítésétől számított 30 napon belül.
     4. Miután az Eladó meghatározta a panasz kezelésének módját, az Eladó kezeli a panaszt:
      1. azonnal, vagy
      2. indokolt esetben az Eladó a panaszt legkésőbb a panasz Vevő általi érvényesítésétől számított 30 napon belül kezeli.
      3. Ha a panasz tárgyát az Eladó a panasz Vevő általi érvényesítésének napjától későbbi napon veszi át, akkor a panaszkezelés módjának meghatározására és a panasz kezelésére vonatkozó határidők attól a naptól számítva kezdenek el telni, amikor az Eladó átveszi a panasz tárgyát; de legkésőbb attól a pillanattól kezdve, amikor az Eladó lehetetlenné teszi vagy megakadályozza a Vevőt a panasz tárgyának átvételében.
      4. A panasz megfelelő és időben történő kezelése érdekében az Eladó azt javasolja a Vevőnek, hogy a Vevő a lehető legtömörebben írja le a hibát, amely miatt az árut reklamálja, míg az Eladó csak az áru Vevő által reklamált hibájával köteles foglalkozni.
      5. A Vevő a panasz érvényesítése során köteles igazolni, hogy a reklamált árut az Eladótól vásárolta. Az Eladó ennek érdekében javasolja elsősorban a vásárlási bizonylat (számla), ill. a jótállási jegy bemutatását, ha van ilyen.

 

C) rész, A panaszkezelés módja

 1. Jelen panaszrend céljából a panaszkezelés alatt a panaszeljárás lezárása értendő:
  1. árucserével,
  2. az áru Vételárának visszafizetésével,
  3. indokolt elutasítással.
 2. Ha az Eladó a panaszt 30 napon belül nem kezeli, a Vevőt ugyanolyan jogok illetik meg, mintha javíthatatlan hibáról lenne szó, azaz az árucsere joga vagy az Adásvételi szerződéstől való elállás joga (a Vételár visszafizetése).
 3. Az Eladónak jogában áll megtagadni az áru panaszeljárásra történő átvételét, ha a reklamált áru vagy annak részei indokolatlanul szennyezettek, vagy nem felelnek meg a panasz higiéniailag biztonságos kezelése alapvető követelményeinek.

 

D) rész, Eljárás a panasz érvényesítése során/után

 1. Panasz érvényesítése esetén az Eladó a panasz érvényesítéséről visszaigazolást ad ki a Vevőnek. Amennyiben a panasz érvényesítése távközlési eszközökkel történik, az Eladó köteles haladéktalanul kézbesíteni a panasz érvényesítéséről szóló visszaigazolást; ha a visszaigazolás azonnali kézbesítése nem lehetséges, az Eladó azt indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a panasz kezelését igazoló dokumentummal együtt kézbesíti; a panasz érvényesítésének visszaigazolását nem kell kézbesíteni, ha a Vevőnek lehetősége van a panasz érvényesítését más módon igazolni. A panasz kézhezvételéről szóló visszaigazolás tartalmazni fogja többek között az Eladó és a Vevő azonosítását, amely a Vevő szerint a panasz tartalma, hogy a panasz kezelésének mely módját kéri, a panasz átvételének időpontját és helyét, valamint az Eladó alkalmazottjának aláírását.
 2. Ha a Vevő az Adásvételi szerződés megkötésétől számított első 12 hónapon belül érvényesítette az áruval kapcsolatos panaszát, az Eladó a panaszt annak elutasításával csak szakértői megítélés alapján kezelheti. Az Eladó a szakértői megítélés eredményétől függetlenül nem követelheti a Vevőtől az áru szakértői megítélése költségeinek megtérítését, illetve az áru szakértői megítélésével kapcsolatos egyéb költségek megtérítését sem. Az Eladó a panasz kezelésétől számított 14 napon belül átadja a Vevőnek a panasz elutasítását megindokló szakértői megítélés másolatát.
 3. Ha a Vevő az Adásvételi szerződés megkötésétől számított 12 hónapon túl érvényesítette az áruval kapcsolatos panaszát és az Eladó azt elutasította, az Eladó köteles a panaszkezelési okiratban megjelölni, hogy a Vevő kinek küldheti el az árut szakértői megítélésre. Amennyiben a terméket kijelölt személy részére szakértői megítélésre küldik, a szakértői megítélés költsége, valamint minden egyéb kapcsolódó, ténylegesen felmerülő költség az Eladót terheli, függetlenül a szakértői megítélés eredményétől. Ha a Vevő szakértői megítéléssel bizonyítja az Eladó hiba miatti felelősségét, újra érvényesítheti panaszát; a jótállási idő a szakértői megítélés elvégzése alatt nem telik. Az Eladó köteles megtéríteni a Vevőnek a panasz újbóli érvényesítésének napjától számított 14 napon belül a szakértői megítéléssel kapcsolatban felmerült valamennyi költséget, valamint minden ezzel kapcsolatos, ténylegesen felmerülő költséget. Az újból érvényesített panasz nem utasítható el.
 4. Az Eladó köteles megtéríteni a Vevőnek a panasz megújított érvényesítésétől számított 14 napon belül az áru szakértői megítélésével kapcsolatban felmerült valamennyi költséget, valamint minden ezzel kapcsolatos, ténylegesen felmerülő költséget.
 5. Az Eladó a panasz kezeléséről köteles írásbeli bizonylatot kiállítani legkésőbb a panasz érvényesítésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb a panasz kezeléséről szóló okirattal együtt, ha a panasz kezelésére vonatkozó határidő kezdete az a nap, amikor a panasz tárgyát az Eladó átvette.

 

E) rész, A panasz elutasítása, ill. a Vevőnek mikor nincs joga panaszt tenni

1. A Vevőnek nincs joga panaszt tenni, ha:

 1. nem rendelkezik garancialevéllel (vagy adóbizonylattal),
 2. az áru átvételekor nem jelenti be annak nyilvánvaló hibáit,
 3. a jótállási idő lejár,
 4. ha az áru hibája az áru Vevő által okozott mechanikai sérülése,
 5. ha az áru hibáját az áru olyan használata okozta, amely nem felel meg intenzitásában, páratartalmában, kémiai és mechanikai hatásaiban az áru természetes környezetének,
 6. ha az áru hibája az áru szakszerűtlen kezeléséből, vezérléséből vagy az áru gondozásának elhanyagolásából ered,
 7. ha az áru hibája az áru túlzott terhelésből eredő sérüléséből, vagy a dokumentációban feltüntetett feltételekkel, illetve az áru szokásos használatának általános elveivel ellentétes használatból ered,
 8. ha az áru hibáját az áruban bekövetkezett, elkerülhetetlen és/vagy előre nem látható események miatti sérülés okozta,
 9. ha az áru hibáját az áru véletlen sérülése és véletlen károsodása okozta,
 10. ha az áru hibáját az áru illetéktelen személy általi manipulálása okozta.
 11. Az Eladó tájékoztatja a Vevőt a fogyasztók és vállalkozók közötti, európai uniós szintű vitarendezés internetes rendszerének platformjáról, amelyet az Európai Bizottság biztosít az online vásárlás biztonságának és tisztességességének növelése érdekében, minőségi vitarendezési eszközökhöz való hozzáférés révén.

Részletesebb információk az alábbi weboldalon érhetők el: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

 1. Az Eladó tájékoztatja a Vevőt a Fogyasztóvédelmi Társaság megkeresésének lehetőségéről, amely fiókjaiban ingyenes tanácsadást nyújt a fogyasztók számára. Elérhetőség:  Spoločnosť ochrany spotrebiteľov, Nábr. Jána Pavla II 439/16, 058 01 Poprad, tel.: 0944 533 011, e-mail: info@sospotrebitelov.sk.

 

X. cikk

Az Adásvételi szerződéstől való elállás

 1. Az Adásvételi szerződéstől való elállással az Adásvételi szerződés kezdettől fogva megszűnik.
 2. Az Eladónak jogában áll elállni az Adásvételi szerződéstől, különösen ha:
  1. a Vevő a megállapodott Vételárat nem megfelelően és időben fizette ki;
  2. a Vevő az Eladóval fennálló korábbi szerződéses viszonyaiban kötelezettségeit lényeges módon megszegte
  3. ez a jog a jelen ÁKF-ből következik.
 3. Amennyiben az Eladó eláll az Adásvételi szerződéstől, köteles erről a Vevőt haladéktalanul tájékoztatni.
 4. A Vevőnek jogában áll elállni az Adásvételi szerződéstől:
  1. ha az Eladó nem szállította le megfelelően és időben az árut,
  2. ha az Eladó a panaszt a termékhiba miatti felelősségből eredő jogok gyakorlásától számított 30 napon belül nem kezelte,
  3. indoklás nélkül az Adásvételi szerződés megkötésétől számított 14 napon belül az ÁKF-ben meghatározott feltételekkel.
 5. Az Eladó köteles a Vételárat, ill. az eladási árat a Vevőnek visszatéríteni, ha már kifizetésre került, vagy a Vételárat, ill. az ÁKF és a vonatkozó jogszabályok szerint csökkentett eladási árat (pl. többletköltségekkel történő csökkentés; a fogyasztóvédelmi törvény értelmében vett többletköltség a távollévők között kötött szerződés alapján történő áruértékesítés során a Vevő által választott szállítási költség és az Eladó által kínált legolcsóbb szokásos szállítási mód költségeinek különbözetét jelenti).

 

XI. cikk

Az Adásvételi szerződéstől való elállás a Vevő részéről, indoklás nélkül

 1. Az ÁKF jelen pontja szerint csak az a Vevő – fogyasztó, azaz természetes személy jogosult elállni az Adásvételi szerződéstől, aki egyúttal vevő is, és a szerződés megkötésekor és teljesítésekor nem kereskedelmi vagy egyéb vállalkozói tevékenysége, munkavégzése vagy foglalkozása körében jár el.
 2. Ha az Adásvételi szerződés távollévők között (webshopon keresztül) vagy az Eladó telephelyén kívül kerül megkötésre, és ha egyúttal az Eladó időben és megfelelően tájékoztatta a Vevőt a szerződéstől való elálláshoz való jogáról, a feltételekről, határidőről és az eljárásról az Adásvételi szerződéstől való elállási jogának gyakorlása során, ideértve a szerződéstől való elálláshoz szükséges formanyomtatványt is, valamint a törvényben előírt tényállás egyidejű teljesülése mellett a Vevőnek joga van a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerint, a távollévők között kötött szerződés alapján, indoklás és bármilyen szankció nélkül az áru átvételétől számított 14 napon belül elállni az Adásvételi szerződéstől (a továbbiakban: "Adásvételi szerződéstől való elállás").
 3. Az Adásvételi szerződéstől való elállás határideje betartottnak tekintendő, ha az Adásvételi szerződéstől való elállásról szóló közlemény legkésőbb a szerződéstől való elállás törvényes határidejének utolsó napjáig megküldésre került az Eladónak.
 4. Ha az Eladó a törvényes határidőn belül, de legkésőbb az Adásvételi szerződéstől való elállási időszak kezdetétől számított 12 hónapon belül indoklás nélkül utólagosan tájékoztatást adott a Vevőnek az Adásvételi szerződéstől való elállásról, az Adásvételi szerződéstől való elállás határideje attól az időponttól számított 14 nap elteltével jár le, amikor az Eladó az elállással kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének a Vevővel szemben utólag eleget tett.
 5. Ha az Eladó az előző bekezdés szerinti póthatáridőn belül sem adta meg a Vevőnek az Adásvételi szerződéstől való elállás lehetőségére és módjára vonatkozó, jogszabályban előírt tájékoztatást, a szerződéstől való elállás határideje 12 hónap és 14 nap elteltével jár le, az áru átvételének napjától számítva.
 6. Az áru a Vevő által átvettnek tekintendő abban a pillanatban, amikor a Vevő vagy az általa megjelölt harmadik fél, a fuvarozó kivételével:
  1. átveszi a megrendelt áru minden részét (az utolsó alkatrész vagy az utolsó darab átvételének pillanatában), ill.
  2. ha a Vevő által egy megrendelésben megrendelt árut külön szállítják, az utolsóként leszállított áru átvételének pillanatában.
 7. A Vevő jogosult elállni az Adásvételi szerződéstől, amelynek tárgya az áru kiszállítása, már az Adásvételi szerződéstől való elállás határidejének kezdete előtt is.
 8. Ha a Vevő az Adásvételi szerződéstől való elállásra vonatkozó törvényes határidőn belül értesíti az Eladót, hogy eláll az Adásvételi szerződéstől, az Adásvételi szerződés kezdettől fogva megszűnik. Az Adásvételi szerződéstől való elálláshoz a Vevő az Eladó által a Vevő részére eljuttatott általános Adásvételi szerződéstől való elálláshoz szükséges űrlapot használhatja. Az említett űrlapon fel kell tüntetni legalább a Vevő vezeték- és keresztnevét, a megrendelés számát, valamint az áru megjelölését. A Vételár a fizetés módjával megegyező módon kerül visszatérítésre. Abban az esetben, ha a Vevő a Vételár bankszámlára történő visszatérítését kéri, a Vevő megadja a Vételár visszatérítéséhez szükséges számlaszámot (IBAN).

9.     A Vevőnek joga van az Adásvételi szerződéstől való elállási határidőn belül, az áru

        átvételét követően az árut a „hagyományos” üzletben történő vásárláshoz hasonló módon   

        kicsomagolni és kipróbálni, mégpedig az áruk jellegének, tulajdonságainak és  

        működőképességének megállapításához szükséges mértékben.

 1. Abban az esetben, ha a Vevő a szerződéstől való törvényes elállási határidőn belül eláll az Adásvételi szerződéstől, a Vevő felelősséggel tartozik az áru ilyen jellegű, az áru tulajdonságainak és funkcionalitásának meghatározásához szükséges árukezelés körén kívül eső kezelésének eredményeként bekövetkezett értékcsökkenésért.
 2. Az Adásvételi szerződéstől való elállási jogának gyakorlása esetén a Vevő köteles az árut visszaküldeni az Eladónak, vagy átadni az Eladónak vagy az Eladó által az áru átvételére meghatalmazott személynek az Adásvételi szerződéstől való elállás napjától számított 14 napos határidőn belül. Az árut az Eladó címére kell küldeni: Filip Trade Company s. r. o., Kragujevská 1, 010 01 Žilina (Zsolna). Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az Eladó azt javasolja, hogy személyesen vagy az általa meghatalmazott személyen keresztül veszi át az árut. Az első mondat szerinti határidő betartottnak tekintendő, ha az árut legkésőbb a határidő utolsó napján átadták szállításra.
 3. Ha a Vevő a hatályos jogszabályoknak megfelelően eláll az Adásvételi szerződéstől, az Eladó köteles a Vételárat a Vevőnek (a szerződéstől való teljes elállás), ill. az eladási árat (az Adásvételi szerződéstől való részleges elállás esetén), haladéktalanul, legkésőbb az Adásvételi szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül visszatéríteni,  ha az már kifizetésre került, vagy az ÁKF és a vonatkozó jogszabályok szerint csökkentett Vételárat (pl. többletköltségekkel történő csökkentés; többletköltség alatt a távollévők között kötött szerződés alapján a Vevő által választott szállítási költség és az Eladó által felajánlott legolcsóbb szokásos szállítási mód költségei közötti különbözet értendő), mégpedig ugyanolyan módon, amit a Vevő a fizetéséhez használt. Az Eladó az átvett pénzeszközöket más módon küldi vissza a Vevőnek, ha a Vevő ehhez hozzájárult és ez számára nem jár többletköltséggel.
 4. Az Eladó nem köteles megtéríteni a Vevő többletköltségét, ha a Vevő kifejezetten az Eladó által felajánlott legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő, egyéb szállítási módot választott. Többletköltség alatt a Vevő által választott szállítási költség és az Eladó által kínált legolcsóbb szokásos szállítási mód költségei közötti különbözet értendő.
 5. A Vevő tudomásul veszi, hogy az áru kiszállításának költségeit csak az Adásvételi szerződéstől való teljes elállás esetén térítik vissza számára.
 6. Ha a Vevő eláll a szerződéstől, amelynek tárgya az áru értékesítése, az Eladó nem köteles a kapott pénzeszközöket/kifizetéseket a Vevőnek visszatéríteni, mielőtt a Vevő átadja (kézbesíti) neki az árut, vagy amíg a Vevő nem igazolja, hogy az árut visszaküldte az Eladónak.
 7. Vevő tudomásul veszi, hogy az Adásvételi szerződéstől való elállása esetén köteles viselni az áru Eladó, ill. az Eladó által az áru átvételére meghatalmazott személy részére történő visszaküldésének költségeit. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Adásvételi szerződéstől való elállása esetén azon áru visszaküldésének költségeit is viseli, amelyet jellegéből adódóan postai úton nem lehet visszaküldeni.
 8. A Vevő felelősséggel tartozik az áru értékcsökkenéséért, amely az áru olyan kezelésének eredményeként következett be, amely túlmutat az áru tulajdonságainak és működőképességének megállapításához szükséges árukezelés körén. Abban az esetben, ha a Vevő eláll az Adásvételi szerződéstől és olyan árut kézbesít az Eladónak, amelynek értéke az áru olyan kezelésének eredményeként csökken, amely túlmutat az áru tulajdonságainak és működőképességének megállapításához szükséges árukezelés körén, az Eladó jogosult a Vevővel szemben az áru javítási értékének összegében a keletkezett károk megtérítésére és az áru eredeti állapotába történő visszaállítására, ill. az Eladó jogosult a Vevőtől az áru értékcsökkenésének megtérítését követelni és erről a tényről a Vevőt tájékoztatja.
 9. Ha a Vevő az Adásvételi szerződéstől jogosulatlanul és/vagy a hatályos jogszabályokat megsértve áll el, és ennek ellenére az árut elküldi az Eladónak, az árut az Eladó nem veszi át, illetve a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően tárolja.
 10. Ha a Vételár részét képező bármilyen tartozékokat az áruval együtt a Vevő rendelkezésére bocsátanak, a Vevő köteles az árut tartozékokkal együtt visszaküldeni az Eladónak abban az esetben, ha a Vevő eláll az Adásvételi szerződéstől.
 11. Ha a Vevő eláll az Adásvételi szerződéstől, a távértékesítés során a fogyasztóvédelemről szóló törvény értelmében nem jogosult a többletszolgáltatás árának visszatérítésére, ha a kiegészítő szerződés tárgya a szolgáltatásnyújtás és ha ezt a szolgáltatást teljes mértékben biztosították (különösen az utánvétes szolgáltatás ára).
 12. A szerződéstől való elálláshoz szükséges űrlap elérhető az alábbi címen is: http://jaspi.justice.gov.sk/jaspidd/vzory/014102Pr2.pdf vagy https://nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie od zmluvy.pdf
 13. A szerződéstől való elálláshoz szükséges űrlapot e-mailben küldjük meg a Vevőnek a megrendelés visszaigazolásával együtt.
 14. Abban az esetben, ha a Vevő az ÁKF-ben foglalt valamely fent említett kötelezettségét nem teljesíti, az Adásvételi szerződéstől való elállás nem érvényes és nem hatályos, és az Eladó nem köteles az ÁKF szerinti valamennyi igazolható fizetést a Vevőnek visszatéríteni, és egyben jogosult az áru Vevő részére történő elküldésével kapcsolatos költségek megtérítésére.

 

XII. cikk

Alternatív vitarendezés

 1. Abban az esetben, ha a Vevő nem elégedett azzal a móddal, ahogyan az Eladó a panaszát kezelte, vagy úgy véli, hogy az Eladó megsértette a jogait, jogában áll az Eladóhoz fordulni helyesbítési kérelemmel. Ha az Eladó a Vevő kérelmére annak Vevő általi elküldésétől számított 30 napon belül nem válaszol, vagy az Eladó nemleges választ adott, a Vevőnek jogában áll javaslatot tenni az alternatív vitarendezés megkezdésére a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően.
 2. Az alternatív vitarendezés érintett alanya a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet és a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma által vezetett listán (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-rieseniespotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskychsporov-1) bejegyzett jogi személy, míg a Vevőnek jogában áll megválasztani, hogy a felsorolt jogalanyok közül melyikhez forduljon. Ez nem érinti a Vevő bírósághoz fordulásának lehetőségét.
 3. A fogyasztói jogviták alternatív rendezésére irányuló javaslatnak tartalmaznia kell:
  1. Vevő vezeték- és keresztneve, szállítási címe, elektronikus

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó

Adatkezelési tájékoztató

Sütiket használunk, hogy javítsuk a weboldal látogatottságát, elemezzük a teljesítményét és adatokat gyűjtsünk a használatáról. Ehhez harmadik fél eszközeit és szolgáltatásait használhatjuk, és az összegyűjtött adatokat továbbíthatjuk az EU-ban, az Egyesült Államokban vagy más országokban lévő partnereinknek. A "Minden cookie elfogadása" gombra kattintva Ön hozzájárul ehhez a feldolgozáshoz. Az alábbiakban részletes információkat talál, vagy módosíthatja a beállításait.

Adatvédelmi alapelvek

Részletek megjelenítése

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó

A termék a kosárba került
Vásárlás folytatása Megrendelés